Thể loại video

Kênh video

Hài hước với màn múa quạt của Đình Trọng khi khởi động

Báo Bóng Đá 26,853 lượt xem
Tải video

Hài hước với màn múa quạt của Đình Trọng khi khởi động

Nhận xét
    Tải thêm nhận xét