Bắt Ma Học Đường

Bắt Ma Học Đường | tập Full

638 lượt xem
Server ok
Server hydrax
Một cô gái chuyển đến sống trong một thị trấn nhỏ, và nhận thấy nơi đây có ma. Cô phải chiến đấu với một linh hồn ác để bảo vệ bọn trẻ trong thị trấn được an toàn.