One Piece: Episode of Sorajima

One Piece: Episode of Sorajima | tập Full

200 lượt xem
Server hydrax
Đặc biệt sẽ là người đầu tiên trong series Episode of cover lại vòng cung Skypeia, và sẽ giới thiệu một nhân vật không xuất hiện trong bản gốc Skypeia arc từ anime.