Tần Thời Minh Nguyệt phần 6: Thương Hải Hoành Lưu

Tần Thời Minh Nguyệt phần 6: Thương Hải Hoành Lưu | tập 1

373 lượt xem
Server lotus
Server hydrax
Lại là 1 cơn bão tố khác theo ánh mặt trời mọc, đập tan âm mưu hành thích của liên minh phản Tần, sự thống trị của Đại Tần bề ngoài trông có vẻ như đã bình lặng, dường như đêm qua không có chuyện gì xảy ra. Tần Thủy Hoàng uy vũ, thanh trừ thành công các thể lực phản Tần, buộc chúng phải lùi về ẩn nấu trong giang hồ...